Ladby udnævnt som kulturarvslandsby

04.05.17: Se www.iladby.dk 
 
 
Ladby – udnævnt til Kulturarvslandsby i Næstved
 
Kære alle i og omkring Ladby – alle der har boet i Ladby eller bare elsker Ladby...
 
I slut april fik bestyrelsen af Ladby Foredragsforening en skrivelse og invitation af Næstved Kommune til at byde ind på at blive udpeget som kulturarvslandsby.
 
Invitation fra kommunen – april 2016:
 
”Næstved Kommune er blevet udpeget af Kulturstyrelsen og Realdania til at være Kulturarvskommune 2015-2018. Der er i Næstved Kommune udpeget 100 kulturmiljøer – og som Kulturarvskommune ønsker kommunen ikke bare at synliggøre dem gennem formidling, men også udvikle de kulturmiljøer, som også har størst udviklingspotentiale, dvs. styrke den by eller det lokalområde, hvor det ligger –så at områdets unikke historie bringes frem i lyset, og at arbejder med dem på en måde, der øger chancen for at tiltrække nye borger, erhverv eller besøgende til netop det område – og dermed også til kommunen som helhed.
 
Kommunen er derfor i gang med et stort projekt, hvor der skal sættes fokus på de mange fantastiske kulturmiljøer og derigennem skabe udvikling og opmærksomhed på kommunens mange potentialer.
 
I kan læse mere om projektet her:
 
http://www.naestved.dk/Kommunen/KommuneLokalplaner/Aktuelleprojekter/Kulturarvskommune.
 
Kommunen har set et særligt udviklingspotentiale i fem af kommunens landsbyer, der alle er kulturmiljøer – og én af de byer er Ladby. I kan læse mere om, hvorfor jeres by er et kulturmiljø i
den publikation, der ligger på denne side:
 
http://www.naestved.dk/Kommunen/KommuneLokalplaner/100kulturmiljoer.aspx
 
Hvis I er interesserede i, at der skal sættes ekstra fokus på jeres by i forbindelse med, at Næstved Kommune er kulturarvskommune, og hvis I selv vil være med til at arbejde med jeres bys
kulturhistorie på en måde (eller kender nogle borgere i landsbyen, der gerne vil), så den kan være med til at løfte hele byen og området, vil vi meget gerne høre fra jer!
 
Da der er fem landsbyer vi har i kikkerten, bliver det kun én af de fem landsbyer, vi kommer til at arbejde videre med i kulturarvskommune-regi. Vi har derfor brug for at høre jeres beskrivelse af Ladby og hvad der er særligt for netop jeres landsby? Vi vil også gerne høre lidt om, hvordan I tænker, I selv kan være med til at arbejde med byens særlige historie? ....”
 
Grundet den meget korte svarfrist var det ikke muligt at inddrage byens borgere, men vi fik skrevet nogle tanker og ord omkring Ladby og alt det byen, borgerne og området har at byde på.
 
Ladby blev efterfølgende udnævnt som kulturarvslandsby.
 
Hvad betyder udnævnelsen for Ladby ?
 
1) Der er blevet dannet en ny frivillig projektgruppe til at overtage Ladby Foredragsforenings arbejde med kommende projekter og kommunikation med kommunen.
 
ALLE er velkommen til at være med i gruppen, og/eller bidrage med ideer – i er velkommen til atkontakte os på nedenstående numre eller maile.
 
Indtil videre består gruppen af:
 
Rasmus Kajhøj & Dorthe Eggertsen: rasmus@realproduktion.dk, mobil: 26705887
 
Preben Rather: preben@rather.dk, mobil: 21752070
 
Anette Jørgensen: ladbyvej68@gmail.com, mobil: 22776820
 
Chantelle McLean: chantelle@cguldbrandsen.com mobil: 40382490
 
2) INFORMATIONSMØDE:
 
Onsdag d. 17. august kl. 19.30 bliver der holdt informationsmøde omkring udnævnelsen, projekter m.m hos Rasmus Kajhøj & Dorthe Eggertsen på Ladby Longvej 25.
 
Alle er velkommen!
 
dorthe@realproduktion.dk, mobil:28928587
 
3) Arbejdet med Ladby som kulturarvslandsby sker i åben dialog og med gennemsigtighed
 
De projekter der igangsættes i fremtiden er ikke kun til kommunens fordel, men er især også i samarbejde med og til gavn og glæde for alle i Ladby. Derfor er det os på sinde, at alle er klar over
hvilke tanker og ideer der arbejdes på, og at der undervejs hele tiden er åben dialog mellem Ladbys borgere, projektgruppen og kommunen. Vi vil løbende informere om ideer, tiltag og
projektudviklinger via Ladby Foredragsforenings hjemmeside og Facebookside, og der vil ligeledes afholdes informationsmøder jævnligt.
 
4) Byrådsbesøg i Ladby d. 14. september kl. 17.10
 
I forbindelse med Næstved Kommunes udnævnelse som kulturarvskommune og Ladby som kulturarvslandsby besøger byrådet flere lokalområder i Næstved Kommune d. 14. september. De ankommer med bus til Ladby ca. kl. 17.10, og skal ganske kort se Ladbys herligheder og høre lidt om de kommende projekter i byen. Byrådsmedlemmerne vil kun være her et kort stop, da de skal
videre til de næste små lokalområder for at ende i Hyllinge.
 
Projektgruppen vil stå for velkomst i Ladby (sted ikke defineret endnu). Såfremt i har ideer omkring det korte møde eller blot lyst til at være tilstede når de kommer er i velkommen til at kontakte os.
 
5) Tænk kreativt, tænk stort, tænk fælles
 
Udnævnelsen som kulturarvslandsby er en fantastisk mulighed for os i byen til at styrke fællesskabet, styrke de små og store erhverv i byen, og løfte byen på mange måder. Det der er så fantastisk ved Ladby skulle jo gerne vedblive med at være fantastisk i fremtiden også. Det gælder både hvad angår kulturarv-de historiske seværdigheder i og omkring byen, men også livet, sammenholdet og glæden i byen. Tænk derfor over hvad der gør jer glade for at være i byen, besøge byen eller bo i byen-hvad skyldes det, hvordan kan det fortsætte og hvordan det kan blive endnu bedre? Kan der skabes flere områder hvor vi kan mødes i fællesskab? Hvordan kan der skabes flere arbejdspladser eller hvordan skabes der mere opmærksomhed omkring de fungerende virksomheder
i byen. Kunne vi bruge en shelter/bålplads nær fodsporet til byens borgere og Næstved borgere?
 
Hvad med en hjertestarter midt i byen? Eller et gadespejl i svinget? Flere busafgange og et busskur?
 
Kunne man afholde små mini-koncerter ved Kirkeruinen? Hvad har Ladby at byde på som omverdenen bør vide noget om og hvordan fortæller vi dem om det? Kan vi hjælpe andre byer til at få et fællesskab som vi har?
 
Vi har nu en enestående mulighed for at søge midler til projekter, der på forskellig vis kan udvikle byen, pryde byen, hjælpe byen og på samme tid oplyse omverdenen om kulturarven og livet i
Ladby. Bedre reklame får Næstved Kommune ikke. Så skriv eller ring endelig til os hvis i kommer
 
6) Første projekt: LADBY FØR OG NU
 
Formålet med projektet er at sætte fokus på Ladby, at skabe større synlighed og kendskab til landsbyen, at styrke byens sammenhold og identitet gennem udvikling af en ny formidlingsplatform, samt at udvikle grundlag for nye aktiviteter.
 
Vi ønsker at følge Næstved kommunes målsætning om at styrke lokalområdet og bringe dets unikke historie frem i lyset, og på den måde øge chancen for at tiltrække nye borgere erhverv eller
besøgende til området, samt til kommunen som helhed.
 
Under emnet LADBY FØR og NU vil vi som det første i en række projekter skabe en digital platform til formidling af historier fra Ladby, Det er dette projekt vi ansøger om støtte til i
landdistriktspuljen. Senere ønsker vi at bruge disse historier som basis for udvikling og formidling af inddragende natur/kulturprojekter for børn og unge samt lokale aktiviteter.
 
Helt konkret vil vi producere en række fortællinger fra Ladby. I første omgang
 
12 små historiske fortællinger samt 12 længere videofortællinger.
 
DE HISTORISKE FORTÆLLINGER
 
De 12 historiske fortællinger kan opleves via en audioguide, sådan at man kan gå 'Ladbyruten' og høre fortællingerne på sin tur. Den digitale platform indeholder en webbaseret application som er i
stand til at tracke, hvor man befinder sig. På den måde kan man gå 'Ladbyruten' og så vil de historer der er tilknyttet de forskellige steder automatisk poppe op undervejs.
 
På sigt er planen at placere fysiske poster på de aktuelle steder for historierne rundt om i landsbyen, ligesom 'Ladbyruten' skal viderudvikles med et mere sammenhængende stisystem.
 
VIDEOFORTÆLLINGER
 
De 12 videofortællinger kan opleves via hjemmesiden, hvis man er interesseret i at vide mere. Her går vi tættere på menneskene, både de 'gamle' og de 'nye', og deres personlige historier og
oplevelser omkring det at bo i en landsby.
 
Fortælleformen er en blanding af interviews og mere faktuel historie samt levende billeder fra mange af de aktiviteter der foregår i landsbyen.
 
Det var det for nu-vi ses måske til informationsmøde d. 17 august!
 
Mange hilsner
Ladby Kulturarvsprojektgruppe

| Svar

Nyeste kommentarer

27.02 | 12:20

ja det er korrekt - det er kassereren :)

27.02 | 11:12

Kan det passe at hvis man vil melde sig ind på mobil Pay, at navnet der står er Kenneth?

22.10 | 09:25

Kære Jane. Jeg beklage, jeg ser først denne nu. Skriv os en mail på ladby.foredragsforening@gmail.com så vi få din mail i systemet.

03.03 | 10:59

Hej
Vil gerne være medlem af foreningen. Vi er flyttet ind på Guderupvej 22 1/2-2019
Mvh Jane Hansen