Gå til hoved-indhold Skip to page footer

Privatlivspolitik for Ladby Foredragsforening

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige — eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Ladby Foredragsforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Dorthe Eggertsen

CVR: 73059518

Mail: info@ladbyforedragsforening.dk 

Hjemmeside: https://ladbyforedragsforening.dk 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger — herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem

Vi bruger kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi bruger dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aküvitet eller arrangement i foreningen

Samtykke

Informationerne om dig er blevet oplyst af dig i forbindelse med, at du ønskede at være medlem af Ladby Foredragsforening, og få tilsendt informationer om foreningens aktiviteter til din mail. Dine data bliver ikke brugt til andet end til at få ülsendt nyheder, invitationer samt til opkrævning af kontingent.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine informationer så længe du ønsker at være medlem af foreningen. Er du ikke længere aktiv i foreningen og/eller ønsker udmeldelse, og ønsker at få fjernet dine oplysninger om dig hos os, så kontakt os på ovenstående kontaktoplysninger.

Dine rettigheder

Når vi bruger dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig — det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • ' Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring-hvilket vi ikke gør.
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger — dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret ål at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

 

Ladby Foredragsforenings bestyrelse, november 2018